İş Hayatında Etkili Konuşmalar Yapabilmenin Yolları

Bilgi çağına geçilmiş olmasından ötürü bilgi sahibi olunması güçlü olmakla eş değer tutuluyor. Özellikle iş hayatında gerek terfi adına ön plana çıkabilmek gerek sorumlu olunan kişilerin işlerinde daha motive bir şekilde çalışabilmelerini sağlamak gerekse üst mevkideki kişilere yapılan işler hakkında tatmin edici sunumlar yapabilmek için etkili konuşmak zorunludur.

iş

Peki, bu kadar fazla önem taşıyan etkili konuşma nasıl gerçekleştirilebilir?
Özellikle müşterilerle ve/veya çalışanlarla sıkı sıkıya iletişimde olmayı gerektiren işletmelerde verilmek istenen mesajın net bir şekilde verilebilmesi, ikna edici olunması ve ana mesajdan uzaklaştıran, dikkat dağınıklığı yaratan gereksiz cümleler kurulmaması önemlidir.

Konuşma Sırasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Konuşma yapılacağı zaman önceden konu hakkında araştırma yapılması ya da anlatılacaklar üzerine iyice planlama yapılması konuşma esnasında unutkanlığa bağlı sekteye uğramaları önler. Konuya hakim olunmasının yanı sıra görsel aktarımlar yapılması gerekiyorsa bu anlamda bol görsel ve az metin bulundurmak gibi nüanslara da dikkat etmek gerekir.

iş hayatı

iş hayatı

İnternette etkili sunum yapılması için gereken bilgiler gereğinden fazla bulunur. Ancak esas problem konuşmacının gerçekçi olabilmesinde yatıyor. Merkezinde ikna kabiliyeti, yaratıcılık, etkileyicilik gibi unsurlar barındıran sektörler için zorunluluk taşıyan etkili konuşma yeteneği, kişinin kendisini tanıması ve geliştirmesiyle beraber anlam kazanır. Sanal ortamdaki tüm her şey birer birer uygulansa dahi insanın kendini tanımasıyla öz güven kazanılır. Konuya hakim olma, öz güvenin yüksek olması ve dinleyicilerin meraklarını tanımak bu konuda en önemli etmenlerdir.

Yanıtla