Çoban Çeşmesi Hangi Şair Tarafından Yazılmıştır?

Türkiye’de Şiirin Yeri

Şiir edebiyatımızın çok önemli bir yapıtaşını oluşturur. Ve dolayısıyla şairle yılından atımıza her zaman çok önemli bir yere sahip olmuşlardır. İnsanlarının duygusal sezgileri önde olan ülkemiz Türkiye’de bu sebepten de çok fazla şair yetişmiştir. Çoban Çeşmesi şiiri edebiyatımızda bilinen ve sevilen bir şiirdir. Genel kültür bakımından bilgi dolu olan insanların özellikle iyi bildiği bir şiirdir. Bir ülkenin insanlarının genel kültür sahibi olması da orada daha nice bu şekilde şiirler yazan şairlerin yetişmesini sağlamak da önemli bir tesirdir. Çoban Çeşmesi yazarı Faruk Nafiz Çamlıbel’ de bu ülkenin önemli bir şahsiyetidir. Ve bu ülkede Faruk Nafiz Çamlıbel gibi nice önemli şahsiyetler, şairler yetişmiştir.

Şair

Faruk Nafiz Çamlıbel’in Kısaca Biyografisi

Faruk Nafiz Çamlıbel, 18 Mayıs 1898 yılında İstanbul’ da doğdu. Babasının ismi Süleyman Nazif Bey, annesinin ismi Fatma Rukiye Hanım’dır. İlköğretimini Bakırköy Rüştiyesinde tamamlamıştır. Yükseköğreniminde tıp okumaya başlamış ama yarıda bırakmıştır. Edebiyata olan ilgisi ilkokul yıllarından kendisini göstermiştir. Her zaman edebiyata ilgi duyan, sanatçı ruhlu bir kişilik olmuştur. İlk şiiri Saat’ tir. 1914 yılında Çocuk Dünyası dergisinde yayımlanmıştır. Meslek olarak öğretmenlik yapmıştır. Behçet Kemal Çağlar da onun öğrencilerinden olmuştur. Çoban Çeşmesi şiirini de Ankara’ da öğretmenlik yaptığı yıllarda Cumhuriyet’in kuruluşuna tanıklık etmiş ve Çoban Çeşmesi şiiri ile Suda Halkalar şiirini bu dönemde yazmıştır. Aynı zamanda ülkemiz için önemli milli eserlerden olan onuncu yıl marşını, öğretmenliğini yaptığı Behçet Kemal Çağlar ile beraber yazmıştır. Belli bir dönem siyaset ile de uğraş olmuştur. 1946 yılından, 1960 yılına kadar Demokrat Parti’de milletvekilliği görevini idame ettirmiştir. 1960 yaşanan ihtilal sonrası hapis yatmıştır. Hapis anılarını ”Zindan Duvarları” adlı şiirinde anlatmıştır. Hapis günleri bittikten sonra da siyaseti bırakarak sakin bir yaşama yüzünü dönmüştür. Hayatı boyunca çok fazla şey yaşamış, bunların yanında ülkeye edebi eserler bırakmış önemli bir şahsiyet ve şairdir. 8 Kasım 1973’ de vefat etmiş, 3 gün sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilmiştir. Hem şair, hem siyasetçi hem de bir öğretmen olarak ülkemiz için önemli bir değer olarak görülmüş, bir zamanlar öğretmenlik yaptığı Kabataş Lisesi’nde 2005 yılında adına bir müze açılmıştır.

Faruk Nafiz Çamlıbel’in Eserleri

Türk edebiyatında batıya kapalı, memleketçi bir şair olarak tanınır. Şiirlerini de bu düşünceye göre yazmıştır. Aynı zamanda Türk şiirinde ”hecenin beş şairi” olarak bilinen şairlerden biri. Şiirleri: Şarkın Sultanları, Han Duvarları, Çoban Çeşmesi, Gizli Bakışlar, Sanat, Allaha Ismarladık, Firari, Ali, Kıskanç,  Zafer Türküsü, Alçıdan Heykel, Bizim Memleket, Beşikten Mezara Kadar, Gençlik, Ölümü Hatırlatan Kadın, İnme, Hayat,  Çanakkale Destanı, Sen Neredesin? Bağ Bozumu’ dur. Bir tane roman yazmıştır, romanın ismi Yıldız Yağmuru’ dur. Tiyatroları; İlk Göz Ağrısı, Canavar, Özyurt, Ateş, Dev Aynası, Yayla Kartalı isimli eserleri vardır.

Yanıtla