Yatırımcı İle Girişimci Arasındaki Farklar

İnsanlar için yatırımcı ve girişimci tanımları birbirine son derece yakındır. Birçok kişi ikisinin aynı anlama geldiğini düşünür. Ancak yatırımcı ile girişimci arasındaki farklar oldukça büyüktür. İşin her aşamasında bu farklar kendisini gösterir. Her iki durumda da ciddi kazançlar sağlamak mümkün olur. Burada önemli olan size uygun olan rolü seçmenizdir.

yatırımcı ile girişimci arasındaki farklar

Üretilen Ürünlerle Olan İlişki

Girişimciler bir ürünü ya da hizmeti üreten kişilerdir. Girişimciler kendi geliştirdikleri ürünleri insanlara satmak adına çeşitli çalışmalar gerçekleştirirler. Yatırımcıların ise ürün ile ilişkileri yok denecek kadar azdır. Yatırımcılar maddi yönden yaptıkları harcamaların geri dönüşlerini beklerler. İstediği kâr marjını yakalıyorsa ürünün mevcut durumunu önemsemeyecektir.

Alınan Risklerdeki Fark

Girişimci ve yatırımcı arasındaki en önemli farklardan bir tanesi alınan risktir. Yatırımcılar harcanana parayı kaybetme riski ile karşı karşıyadır. Ancak girişimciler diğer tüm riskleri üstelenen kişilerdir. Seçilen işe ve başarısızlığın sebebine göre ciddi bir itibar kaybı söz konusu olabilir. Bazı durumlarda insanlar hayatına normal bir şekilde devam etmekte zorlanırlar.

İş Yerindeki Konumlar

İşyerlerindeki konum yatırımcı ile girişimci arasındaki farklar arasında en net çizgiyi çeken etmenlerden bir tanesidir. Yatırımcılar patron olarak tanımlanabilirken girişimciler daha çok çalışanlar ile ilişki kuran ve işlerini bu şekilde yürüten yöneticilerdir. Patron ve müdür farkının bu aşamada var olduğu söylenebilir.

Müşterilere Bakış Açısı

Yatırımcılar ve girişimcilerin müşterilere bakış açısı daha farklı olur. İşletmedeki çalışanlar ile sahip olunan ilişki ile müşteri ilişkileri genellikle ters yönde ilerler. Müşteriler ile yatırımcılar çok daha samimi bir ilişki kurabilirler. Girişimciler için ise gelen kişiler, işini iyi yaparak hizmet sunulması gereken bir diğer kişidir. Müşterilerin kim olduğu ile çok fazla ilgilenmezler.

Maddi Kayıplara Bakış Açısı

Daha önce de bahsettiğimiz gibi yatırımcıların işletme için tek önem verdiği etmen elde ettiği gelir olacaktır. Bu sebeple de maddi kayıpların yaşanması başarısızlığı işaret eder. Girişimciler için ise maddi kayıplar aynı seviyede değerli olmaz. İşin başarılı olabilmesi için bunların olabileceğini ve sorunu düzeltmek için yapılması gerekenleri düşünürler. Girişimciler para kaybetmeyi her zaman yatırımcıya göre daha rahat göze alır.

Boş Zaman Kavramı

Yatırımcıların işletme için ekstra mesailer yapmasına gerek olmaz. Ancak girişimcilerin mesai saatleri dışında da çaba göstermesi gerekli olabilir. Yatırımcı ile girişimci arasındaki farklar arasında boş zamanın bolluğu ve hayat kalitesi de önemlidir.

Yanıtla