Jel Kova Gübreler Hakkında Her Şey

Tarımda gübreleme olmazsa olmazlardan biridir. Hem daha sağlıklı hem daha güçlü ve dayanıklı hem de daha bol ürün alabilmenin en önemli yollarından biri gübrelemedir.

Yenilikçi ve benzersiz jel kova gübreler, dengeli ve verimli makro besin ve mikro besin konsantrasyonlarına sahip özel bir formüle sahiptir. Çok yüksek çözünürlüğe sahip ve farklı gelişim aşamalarında ürünlerin besin gereksinimlerine tam olarak uyarlanmış ürünlerdir. Formülleri azot, fosfor ve potasyum içeren yüksek kaliteli kompleks gübrelerdir ve hepsi mahsuller için mevcuttur ve asimile edilebilir. Ek olarak, jel ürünleri bitkiler tarafından besin alımını arttırır.

Jel Kova Gübrenin İçeriği

Günümüz teknolojisi ile adından sıkça söz ettiren Jel kova gübreler içeriği hakkında da merak uyandırıyor. Jel gübre buluşu, yoğun konsantrasyonda olacak gübreleri tercihen yaprak gübrelerine, gübreleme ve bakır gübrelerine uygulanacak olan kilin uzaysal dispersiyonu ile jel yoğun gübrelerin elde edilmesi için bir işleme ilişkindir; bu formülasyonlar azot, fosfor ve ana elementler olarak potasyum ve jelleri kalınlaştırmak için jellerin toplam ağırlığına göre % 2 ağırlığa sahip bir kil karışımı kullanılarak ikincil olarak mikro elementler ve silikon yüzey aktif cisimleri, araç olarak kullanılmayan jelleştirici maddeler olarak kullanılır. Suyu taşımak için, fakat çalkalama işlemini de içeren bir kesme sistemine dayanan kilin uzaysal dağılımıdır.

Neden Jel Gübre 

Jel kova gübreler sektörde kilin uzaysal dispersiyonu ile jel yoğun gübrelerin elde edilmesi ve gübre endüstrisinde uygulama için bir yöntem oluşturmuştur.

Bugüne kadar, kullanılan gübreler Genellikle:

– Katı gübreler, toz gibi varsaydıkları uygulama dezavantajları ile karıştırma tanklarını kullanmalıdır.

– Çok seyreltilmiş sıvı gübreler, bir uygulama limiti olarak çözünürlüğe sahip olduklarından ve su taşıdıklarından, kristalleşme riski de vardır.

İşte diğer gübrelerin bütün bu dezavantajları göz önüne alındığında günümüz teknolojisi ile gelişen jel gübre fark yaratmayı başarmıştır. Jel gübre ile elde edilen ürünler çok daha kârlıdır. Ayrıca boşaltma olmadan uzun süre saklanabilir ve çalkalama gerektirmez. Bu özellikleri sayesinde kullanıcıya kolaylık sağlarlar.
Seyreltildikten sonra bile tutma etkisini korur: kök yapısı korunur ve aktif maddelerin partikülleri çökmez.

Jel Gübrelerin Yarattığı Fark

Şimdiye kadar geliştirilen süspansiyon gübreleri öncelikle çözünür, çabuk salınan besin kaynakları ile üretilmektedir. Bu gübreler mahsulün güvenliğine zarar verebilir. Tüm çözünür gübreler ayrıca, besin alımının verimliliğini etkileyen çevrede önemli kayıplara neden olabilir. Süspansiyon gübreleri için en yaygın azot kaynakları oldukça çözünür ve yüksek tuz indekslerine sahiptir. Tuz indeksi, bir gübrenin fitotoksisite potansiyelinin bir ölçüsüdür.

Tuz endeksi ne kadar yüksek olursa, kuruma, yani yanma nedeniyle bitki yaralanması potansiyeli de o kadar büyük olur. Fitotoksik potansiyel tipik olarak, arzu edilen miktarlardan daha az gübre kullanılarak, tekrarlanan uygulamalar gerektirerek veya gübre yerleştirmedeki kısıtlamalar ile ele alınmıştır. Geleneksel gübreler tarafından bitki alımının verimliliği, önemli çevresel kayıplarla sınırlandırılabilir. Yüksek çözünürlükleri nedeniyle, geleneksel gübreler sulama uygulamaları altında kolayca yıkanabilmektedir. Ayrıca, azot amonyaklı veya nitrat formunda veya üre olarak yaygın olarak bulunduğundan, uçucu hale getirme veya denitrifikasyon yoluyla ek kayıplar için yüksek potansiyel vardır.

Ancak Jel kova gübreler gibi kontrollü salımlı azot teknolojileri, çevresel kaybı azaltmak ve buna bağlı olarak tesis tarafından azot alımının verimliliğini arttırmak için bir yol olmuştur. Bu gübreler azot mevcudiyetini kontrol ettiğinden, çevreye zarar vermek yerine bitki tarafından çok daha büyük bir oran asimile edilir. Kontrollü salım N-gübreleri düşük tuz indekslerine sahiptir ve uygulanan bitkiler için nispeten güvenlidir. Üre ve formaldehitin yoğuşma ürünü olan metilen üre, bir tür kontrollü salımlı gübreyi temsil eder. Bu gübreler öncelikle kuru tanecikli formda kullanılmıştır. Bütün bu durumlar bu tür gübrelerin tuz endeksi açısından nispi güvenliğini göstermektedir.

Ürünler için https://www.ufuktarim.com/ozel-ec-kompoze-sivi-gubreler tıklayın.

Yanıtla